top of page

GreenBee Kids

Kinderen zijn de toekomst!

Zij dragen zorg voor de wereld van morgen. Daarom ontwikkelden we GreenBee Kids: een onderwijsprogramma dat basisschoolleerlingen laat zien hoe mooi de natuur is en hoe leuk en belangrijk het is om voor haar te zorgen. 

Met GreenBee Kids laten we kinderen met een ander oog naar de natuur kijken. We willen laten zien dat als je goed voor groen zorgt, je daar de vruchten van plukt. We gaan voor een groenere toekomst, door te investeren in een groene generatie.

...is  om bij GreenBee Kids een database op te bouwen op het gebied van groen. Om kinderen een groen fundament te bieden, dat zij meenemen de toekomst in. De basis die we leggen, geeft hen ontluikend bewustzijn om op voort te bouwen: hoe zorg je voor de natuur, voor gezonde voeding, voor de wereld en voor elkaar? 

Leerlingen die ons programma volgen, leren niet alleen over het nut en de verzorging van groen. Ze krijgen ook een eigen plant om hun kersverse skills op uit te proberen! Zo brengen we theorie en praktijk samen en worden scholen een stuk groener én gezonder. 

Ons doel...

Ieder kind een eigen plant

" Ervaring en bewustwording zijn de kernwaarden in het GreenBee Kids lesprogramma. Het beste kan je een kind zelf laten beleven hoe wonderlijk de natuur werkt, En hoeveel invloed je kunt hebben door het verzorgen van zijn eigen plant, met als beloning de groei en bloei.

Daarmee kan je de ogen openen voor de natuur in de wereld om ons heen en dat deze verzorging en aandacht nodig heeft.” 

-Frank Timmerman, oprichter GreenBee Foundation

bottom of page