top of page

Op 12 juli 2022 werd Stichting GreenBee -voor communicatieve doeleinden GreenBee Foundation genoemd- als ideële organisatie (SBI-code 94996, RSIN nummer 864166059) opgericht uit een gevoel van verantwoordelijkheid voor, en ten behoeve van een mooiere, groenere wereld. In dit beleidsplan beschrijft GreenBee Foundation vanuit welke missie, visie en doelstellingen ze beoogt bij te dragen aan een groenere toekomst. We concretiseren onze idealen met een op praktisch en theoretisch onderzoek gebaseerd plan van aanpak, alhier uitgewerkt in de doelgroep analyse, strategie, tijdsplan en begrotingen.

Bestuur

Bij oprichting in juli 2022 bestaat het bestuur van GreenBee Foundation uit twee bestuursleden. Bestuursleden van GreenBee ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Er is een vacature open voor een derde bestuurslid. Neem gerust contact op voor meer informatie.

bottom of page